29
Ara

Doğalgaz Teknik Şartnamesi

Bükülebilir Hortum Uygulaması – TS EN 15266

İGDAŞ, doğalgaz tesisatlarındaki ulusal ve uluslar arası teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, tesisatların daha güvenli bir hale getirilmesi çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda, çoğu ülkelerde de yaygın bir şekilde doğalgaz iç tesisatlarında kullanılmakta olan TS EN 15266 standardına haiz “Bükülebilir Hortum” sistemleri uygulamasına diğer geleneksel borulama sisteminin yanında İGDAŞ lisans sınırları içerisinde 04 Ocak 2016 tarihi itibari ile başlanacaktır.

Uygulamada genel doğal gaz tesisat yapım kuralları dışında aşağıdaki kurallar da geçerlidir.

Tesisat uygulaması bu konuda eğitim almış sertifikalı doğalgaz tesisatçıları ve bu tesisatçıları bünyesinde çalıştırılan sertifikalı firmalar tarafından yapılır. Proje Onay aşamasında doğalgaz tesisatçısının bu ürünle ilgili eğitim aldığına dair onaylı belgeye istinaden iGDAŞ Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği tarafından verilmiş belge projeye ek dosya olarak eklenecektir.

Hazırlanacak doğalgaz tesisat projelerinde tesisatın ” TS EN 15266 Bükülebilir Hortum” ile yapıldığı yazılı olarak belirtilecek olup marka bilgisi yer almayacaktır.

Tüm markalar için tek bir hesaplama tablosu kullanılacaktır.

Sayaç sonrası tesisat aynı marka ondüleli boru ve bu boruya ait orijinal fittingler kullanılarak yapılacaktır. Bir tesisatta iki farklı markanın ürünleri aynı anda kullanılamaz.

Tesisatlarda kullanılan boru ve fittinglerde okunur şekilde marka ve teknik bilgi işaretlemesinin bulunması zorunludur.

Uygulama, konutlarda evsel cihazların (kombi, soba, şofben, ocak) kullanılması durumunda sayaç sonrası gaz basıncı maksimum 21 mbar olacak şekilde yapılabilir.

Tüm ondüleli borular özel kanal içinde döşenecektir. Kanallar maksimum 75 cm aralıklı vidalarla duvara sabitlenecektir. Kanal malzemesi alev almayan yanmaz plastik malzemeden olacaktır.

Uygulama, sadece DN15 (yarım parmak), DN20 (üç çeyrek), DN25 (bir parmak), DN32 (bir-bir çeyrek) çaplarında olmalı ve belgelendirme kuruluşu sertifikasına haiz olmalıdır. İGDAŞ veya GAZMER’ e kayıtlı borular kullanılabilir.

Ondüleli boruda ek ve/veya redüksüyon ile çap değişimi yapılmayacaktır. Te ayrımına kadar tesisat tek parça olacak ve Te ayrımında redüksüyon ile çap değişimi yapılabilecektir.

Kullanılan doğalgaz vanalarını rijitleyecek şekilde kelepçe montajı yapılacaktır. Vananın açısal döngü yapmaması için tedbir alınacaktır.

Duvar geçişleri özel PVC kılıf içinden yapılacaktır.

Borularda 90 derece açıdan büyük bükmelere izin verilmeyecektir.

Sayaç sonrasında, sayacın sökülüp takılmasına mani olmayacak şekilde tesisata monte edilecek ve test nipelinin üzerinde hazır olacağı orijinal fitting uygulaması zorunlu olacaktır.

Müstakil yapılar (BBS değeri 1 olan) hariç diğer tüm yapılarda ondüleli boru atmosfere açık (bina dış yüzeyinden) alandan (balkon, teras hariç) geçmeyecektir.

Balkon, teras gibi açık mahallerden veya müstakil binaların dış yüzeyinden tesisat geçişi söz konusu olan yerlerde Te malzemesi bina dışında açıkta kalmayacaktır.

Sayaç sonrası hat en kısa mesafeden (maksimum 1 metre) daire içine girmelidir. Ancak zorunlu durumlarda merdiven boşluğunda ve/veya şaft içerisinden ondüleli boru uygulaması gaz dağıtım şirketinin onayı ile yapılabilir.

Sayaç sonrası tesisatta ondüleli boru kullanılması durumunda aynı tesisatta çelik veya bakır boru kullanılamaz.

v Bükülebilir hortum uygulamasında bağlantı elemanlarının montajı sırasında keten, doğalgaz macunu, teflon, sıvı conta vb. malzemeler kullanılmayacaktır.

Boru malzemesi et kalınlığı DN15 ve DN20 çaplarında minimum 0.20 cm, DN25 ve DN32 çaplardaa minimum 0.25 cm olacaktır.

Projelerde boru çap hesaplamalarında TS EN 15266 – BLH Hortum Tablosu Sayfasında sunulan tablo dikkate alınacaktır.

Burada belirtilmeyen uygulamalar için İGDAŞ’ ın onayı alınacaktır.

 

 

2013 İGDAŞ Şartname Değişiklikleri

01 Kasım 2012 tarih ve 2012/6 sayılı e-bülten ile tarafınıza gönderilen ve iç tesisat uygulamaları ile ilgili uygulama değişikliklerini kapsayan hususların uygulanmasında “Proje Onay Tarihi” esas alınacaktır. 01.01.2013 tarihi itibari ile onaylanan projelerde bahsi geçen uygulama kuralları dikkate alınacaktır.

Binanın ortak kullanımı için bir merdiven sahanlığı olmayan veya merdiven sahanlığının doğalgaz hattının geçmesine uygun olmadığı durumlarda, doğalgaz hatları bina dış cephesinden çekilebilir. Bu gibi durumlarda doğalgaz hatları özel mahallerden geçmemeli, ortak mahallerden geçecek dogalgaz tesisat ile ilgili olarak binadan noter onaylı muvafakat name alınmalı ve dış cepheden geçen doğalgaz boruları P.E. kaplı ve kaynaklı olmalıdır. Zemin kat seviyesinde bina dış cephesinden giden doğalgaz boruları bu kapsamda değerlendirilmez.

Mimari projesinde cihaz odası olarak tanımlanan ve/veya bina yönetiminin sonradan cihaz odası olarak belirlediği ve binadaki bağımsız birimlere hizmet edecek, ayrı ayrı ve tek bir bölüm olarak tasarlanmış mahallere müstakil cihaz konulabilir. Cihaz kapasitesinin/kapasitelerinin toplam anma ısı gücü 70 kW veya üzerinde olması durumunda baca çıkışları alından yapılmamalı ve bu tür yerlerde bacalar çatı üst seviyesine kadar çıkarılmalıdır.

A tipi cihazlar yatak odası olarak kullanılan mahallere tesis edilemeyeceğinden ve tek odanın yatak odası olarak kabul edilmesinden ötürü ayrıca bir yatak odası veya mutfağı olmayan bu tip (1+0) dairelere A tipi cihaz tesis edilemez.

Servis kutusu çıkış basıncının 300 mbar olduğu doğalgaz tesisatlarında, regülatörlerin tesisata tesis edilmesi;

Ticari kullanımlarda ve kazan dairelerinde sayaç sonrası

Çoklu konut kullanımlarında ana hat üzerine ve sayaç öncesi

Müstakil konutlarda (villa vb.) teknik gerekliliklere göre ve İGDAŞ’ın onayını alarak sayaç öncesi ve sonrasına

Çoklu ticari kullanımlarda (sadece ısınma , sıcak su ve mutfak amaçlı kullanımların olduğu işhanları, bürolar vb.) regülatör ana hat üzerine ortak regülatör olarak

tesis edilebilir.

Açık balkonlara, yakıcı cihazlar kabin içerisinde kalmak şartı ile Konvansiyonel ve/veya Yoğuşmalı cihaz montajı yapılabilir. Yapılacak kabin uygulaması; yoğuşmalı veya konvansiyonel tüm cihazlar için tabandan başlayarak cihazın tamamını içine alacak, alt ve üst kısımları da kapalı olacak şekilde olmalıdır. Kabin alanı cihazın bakım onarımı için gerekli alandan az olmamalıdır.

Ticari işletmeler tarafından kullanılan yaya kaldırımı vb. yerlere yakıcı cihaz konulması durumunda tüm teknik gerekliliklerin yanı sıra ilgili belediyeden de kamuya ait mahallerin ilgili ticari işletme tarafından kullanılabileceğine dair yazılı izin alınacaktır.

Sayaçlar; ortak mahalde, ait oldukları bağımsız bölümün giriş kapısına mümkün olduğunca yakın bir noktaya konulmalıdır. Sayaçlar, gaz dağıtım şirketinin onayını almak şartıyla, toplu bir yere konulduğunda mecbur kalınmadıkça, bir aboneye ait tesisat boruları başkasına ait bir mahalden geçirilmemelidir.

Gaz boruları, kapalı hacim içinden geçirilmemelidir. Ancak tesisat şaftı içinden geçirildiğinde bu şaft tam olarak havalanabilecek biçim ve boyutta olmalıdır. Tesisat şaftı her kattan ulaşılabilir olmalıdır. Diğer tesisatlar ile gaz boruları arasındaki mesafe en az 15 cm olmalıdır. Tesisat şaftı içersinden geçen doğalgaz boruları P.E. malzeme ile kaplı olmalı, duvarlara kelepçelerle tespit edilmeli ve birleştirmelerinde kaynaklı bağlantı yöntemi kullanılmalıdır.

Yarım kolon uygulamasına İGDAŞ tarafından gerekçelerin haklı bulunması durumunda müsaade edilecektir.

Akaryakıt istasyonlarına ait iç tesisat uygulamaları Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesisler kapsamında değerlendirilecek ancak kaynaklı birleştirmelerde Radyografik muayene istenmeyecektir.

Tüm A tipi yakıcı cihazlarda (ocaklarda ankastre dahil) kullanılacak esnek bağlantı elemanı en fazla 150 cm olacaktır.

Taş fırınlar, teknik gereklerin yanı sıra TSE özel incelemeye tabi olacaktır.

Konut amaçlı kullanılan binaların altında bulunan dükkanların her biri içi minimum 3,5 m3/h kapasiteye sahip branşman bırakılmalıdır. Ticari amaçlı kullanılan binalarda yönetimden noter onaylı yazı alınarak gaz kullanacak dükkanlar bildirilecek ve bu dükkanların her birine branşman bırakılacaktır.

C tipi cihazlara ait konsantrik baca uygulamalarında 3 metrede uzun bacalarda üreticiden/ithalatçıdan malzeme ve montaj uygunluk yazısı alınacaktır.

Birleştirilerek kullanılan dairelerin dublex oldukları tapu ile kanıtlanabiliyorsa branşman istenmez. Tapu yoksa ve dublexin her iki katıda ayrı daire hüviyetinde ise (ayrı mutfak, banyo vs. olması şeklinde) merdiven boşluğuna açılan kapı olsun ya da olmasın iki branşman istenir ve dublex görünümlü daireye iki bağımsız daire gibi işlem yapılır. İlk gaz açma aşamasında dublex dairenin proje uygunluğu hassas ölçüde kontrol edilecektir. Eğer binada dublex kat varsa; dublex katın alanına ve işlevselliğine, doğalgaz hattının dublex kata çıkmasına ya da çıkmamasına bakılmaksızın, dublex tapusu olsun ya da olmasın proje onayında dublex kat gösterilecektir. Dairede üst veya alt kata inen ve çıkan merdiven yoksa tapu olsa da dublex hüviyetinde kabul edilmeyecek, ayrı bir bağımsız birim gibi işlem yapılacaktır.

Kazan dairesi kapsamındaki doğalgaz tesisat projelerinde, projede istenen linye hattı detayı istenmeyecektir.

Sıva altına doğalgaz tesisat borusu döşenmemelidir. İç tesisat borularının duvar içindeki kanallara döşenmesi durumunda kanalların üstleri sadece havalandırmaya uygun kapaklarla örtülmeli ve tesisat boruları korozyona karşı P.E. malzeme ile kaplanmalıdır. Kanal duvarlarında sızdırmazlık sağlanmış olmalıdır. Asma tavan içerisinden kanal yapılmadan kesinlikle doğalgaz tesisatı geçirilmeyecektir.

Yüksek binalarda basınç kazanımı nedeniyle kolon hattı üzerine tesis edilen regülatör uygulaması aranmayacak ve basınç kazanımı dikkate alınmayacaktır.

Duvar tipi cihazlarda statik rapor istenmeyecek, yer tipinde de kazan dairesi sınırı esas alınacaktır.

Birden çok bağımsız birime sahip binalarda, çalışması için açık alana konulması zorunlu olan çatı tipi iklimlendirme cihazlarının ortak alanına tesis edilmesi bina yönetiminden alınacak izin ile mümkün olacaktır. Bu izin; ya noter onaylı bina karar defterine alınacak ya da noter onaylı izin olacaktır.

Banyo ya da WC’lere hizmet eden havalandırma boşlukları havalandırma amaçlı kullanılmayacak ve bu alanlara menfez açılamayacaktır.

Teknik olarak doğalgaz tesisatlarında kullanılması zorunlu olan emniyet vanaları ve diğer tüm vanalar ulaşılabilir yükseklikte olmalıdır.

Toprak altı uygulamalarında yüzeye çıkılan her noktada izolasyon mafsalı konulacaktır. Ancak yüzeye çıkıp yüzeyde bir miktar devam ettikten sonra tekrar toprak altına giren hatlarda; toprak üstü hat sadece doğalgaz borusundan ibaret ise hat üzerinde herhangi bir armatür v.b. ekipman yoksa ve doğalgaz borusu P.E. kaplamalı ise yüzeye çıkılan her noktada izolasyon mafsalı uygulamasına gerek yoktur.

Merkezi sistemlerde sıcak su elde etme amaçlı kullanılan kombi uygulaması kaldırılmıştır. Bu tür yerlerde sıcak su elde etmek amacı ile bireysel cihaz olarak yalnızca şofben kullanılacaktır.

 

 

Kazan Dairesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kazan Dairesinde;

Katı, sıvı ve gaz yakıt bulunmamalı.

Kazan dairesi kapısı yanmaz malzemeden olmalı ve dışarı açılmalı.

Ana Kesme Şarteli kazan dairesinin dışında olmalı.

Emniyet kuralları ve cihazların kullanım talimatları kazan dairesi duvarına asılmalı.

Borular kaynaklı olmalı.

Exproof alarm cihazı sensörü üst havalandırmadan daha yukarıda olmalı. Alarm cihazının kendisi kazan dairesinin dışında olmalı.

Brulörden önce vana olmalı.

Aydınlatmalar exproof olmalı ve üst havalandırma seviyesinden daha aşağıda olmalı.

Kazan topraklanmalı.

Kazan dairesi kapısı direkt olarak yangın merdivenine ve genel kullanım merdivenine açılmamalı.

En az 1 tane yangın söndürme (ABC Kuru) tüpü bulunmalı.

Baca topraklanmalı, baca direnajı yapılmalı ve kapalı şekilde gidere bağlanmalı, baca üzerinde CE belgeli baca firma etiketi olmalı.

Havalandırma açıklıkları dış ortama direkt açılmalı, bu mümkün değil ise havalandırma kanalları yapılmalı. İndirekt havalandırma yapılmamalı. Alt havalandırma kanalı 10 metre ve üzerinde ise cebri (mekanik) havalandırma yapılmalı. 90o ‘lik dirsek eş değer uzunluğu = 3 metre, 45o ‘lik dirsek eş değer uzunluğu 1,5 metre, Izgaralar 0,5 metre ‘dir. Üst havalandırma, havalandırma bacası ile tabi olarak yapılabilir. Alt havalandırma açıklığı brulör seviyesinde veya altında olmalı.